Pravidla lovu

Jako každý soukromý areál i my máme svoje pravidla.

> Aktualizace od 1.7.2016 Povolené způsoby lovu a zakrmování na revíru Dobrá Voda

Lov povolen:

Boilies-normal, pop up, rohlíkové, veškeré druhy pelet i velikostí, těsta, pečivové produkty všech tvarů a typů, kukuřice, hrách, živé návnady červy a žížaly.

Povolené způsoby zakrmování:

Method mixi, krmítkové směsi, strouhanka jako stabilizace do těchto směsí. Veškeré druhy a velikosti pelet Halibut, včetně jejich chuťových variací, např. Robin Red, Robin Fish, Red Fish. Betainoné, kukuřičné, řepkové, kapří granuláty, pstruží, atd. Dále se povoluje zakrmování kukuřicí a hrachem ale pouze z nabídky obchodních řetězců a to pouze plechovkového typu bonduele, korn Lídl, Albert, a dalších firem. Povolujeme také živočišné krmení žížaly, červy. Dále veškeré PVA systémy, nitě, pytlíky, punčošky. Dipy a esence pro zvýšení atraktivity nástrah. Vše musí být rozpustné, převařené, snadno se rozpadající, pro zvýšení apetitu rybí obsádky, maximálně 2Kg dohromady všech typů vyjmenovaných hmot a produktů na 24 hodin. Povolujeme použití spod bombu, krmných košíků, praků, zavážecími lodičkami, rukou, atd.

Zakazuje se:

Krmení Boiliesem, kukuřicí a řepkou vařenou doma, kupovanou kukuřicí z rybářských obchodů, jakož i namáčené obiloviny, boby, hrách a jiné prostředky a materiály. Co není povoleno, je zakázáno.

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel.

Pravidla lovu : 

Voda mimopstruhová – oba rybníky

I.

1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb.

Od 1. ledna do 16. června:

– štika obecná

– candát obecný

2. Lov ryb je povolen celoročně sedm dní v týdnu a to na základě klubové karty a povolenky vydané správcem revíru.

II.

1. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

jsou povoleny dva pruty, u každého nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky pro lov ryb nedravých a po jednom návazci s jednoduchým háčkem při lovu ryb dravých

při lovu přívlačnou udicí je povolena pouze umělá nástraha a lov na jeden prut

při lovu muškou je povolen pouze jeden prut s 1-3 návazci

lov na mrtvou rybku a přívlač je povolen od 16. června do 31. prosince

lov na živou rybku je povolen od 1. září do 31. prosince

povinná výbava rybáře: podběrák, vezírek, poduška, pean, metr

doporučená výbava : desinfekce (rány po vyndání háčku)

je zakázáno používat takzvanou srkačku (háčky, které jsou uvázány napevno na krmítku)

je zakázáno používat háčky s protihrotem

U položené je povolena pouze úniková montáž. Únikovou montáží se rozumí takové uspořádání návazců s háčky, zátěží, případně s krmítkem, kde při přetržení vlasce v kterémkoli místě zůstane rybě v tlamě pouze háček s částí vlasce.

2. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nebo překračujících stanovené
délky v cm.

● pstruh duhový min. 25 max. 40

● pstruh obecný min. 25 max. 40

● siven americký min. 25 max. 40

● jeseter hájen celoročně

● kapr obecný min. 40, max. 60

● candát min. 40, max. 60

● štika obecná min. 50, max. 75

● amur bílý min. 50 max. 70

● tolstolobik nemá

● lín obecný min. 25, max. 40

tato délka se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve

ostatní ryby nemají stanovenu minimální ani maximální délku

sumec obecný a karas stříbřitý je považován za rybu škodlivou a nesmí být po ulovení vrácen do revíru

3. Chování při lovu

při lovu ryb na položenou nebo plavanou musí lovící zachovávat mezi sebou vzdálenost minimálně 5 m. Při lovu přívlačí nebo muškovou udicí musí lovící zachovávat mezi sebou vzdálenost minimálně 20m

rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků včetně nedopalků cigaret

III.

1. Počet a množství úlovků a jejich evidence

na jednu povolenku k lovu si může oprávněný ponechat nejvýše 6 kg všech druhů ryb ulovených v jeden den.

v tomto úlovku smí být nevýše 2 ks vyjmenovaných ryb nebo jejich kombinace.

Jsou to: kapr, štika, candát, sumec, amur a tolstolobika max. 4 ks lína a 4 ks okouna.

při ulovení a ponechání si jakékoli ryby musí držitel povolenky tuto skutečnost zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením druhu a délky v cm. Ryba umístěná v haltýři, nebo vezírku se vždy považuje za rybu ponechanou. Před opuštěním revíru musí přehled o úlovcích odevzdat správci revíru a to i v případě, že nedosáhl žádného úlovku.

VI.

1. Denní doby lovu se stanoví takto:

Povolenka je platná pro 24 hodin lovu od okamžiku zakoupení. Povolen noční rybolov.