Výročí Dobré Vody

Vážení hosté, přátelé rybářského klubu, milí příznivci a fandové

Blíží se 10. výročí otevření areálu Dobrá voda. Je čas hodnotit, trochu chválit, trochu kritizovat.

Celý areál sportovního rybolovu se za 10 let významně změnil. Upravili jsme okolí, dobudovali chatky. Přibyla WC u dolního rybníka, vysázeli jsme množství stromů a podařilo se většinu okolních pozemků zatravnit. Je dobudován klubový dům, funguje wifi i kamery, které umožňují okamžitý pohled na obsazenost a počasí.

Obsádku ryb pravidelně doplňujeme a rozšiřujeme. Výjimkou nejsou trofejní kapři a amuři / až 20 kg/, jeseteři, štiky /110 cm/. Zatím se nepodařilo ulovit „velesumce“, ale není všem dnům konec.

Co nás trápí. V zimě vydra, v létě občas rybáři, kteří nedodržují Rybářský řád, případně návštěvníci s malými dětmi, které ruší ostatní rybáře a mohou i přijít k úrazu.

Máme několik tisíc členů a jen v ojedinělých případech nás jejich opakovaná nekázeň donutila ke zrušení členství a vykázání z areálu. Musíme poděkovat všem, že akceptovali „chytání bez protihrotů“. Je vidět, že přátelé rybářského sportu významně převyšují nad „masaři“.

Pro příští sezonu navrhujeme zakázat zakrmování a používat jen směs do krmítek! Vodní plochy jsou malé, poměrně mělké a voda se rychle kazí, což způsobuje úhyn ryb a snižuje jejich kondici a kvalitu. Oba rybníky jsou maximálně zarybněné a „ když berou, chytá každý“!

Nejde přece o množství, ale o zážitky.

Uvažujeme i o omezení přístupu dětí do 10-ti let. Jednak jim hrozí různá nebezpečí, případně ruší ostatní rybáře.

Rádi bychom znali vaše názory a připomínky k provozu a k chystaným změnám. Napište na náš email!!

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás navštívili a také zaměstnancům, kteří se o vás starají.

Díky a Petrův zdar.

Představenstvo společnosti Dobrá voda